Mu Mới ra, Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 9500x - Drop 50% - 10wc/quái, boss 1h/lần, có treo off

Trang chủ: http://mu-ss6plus.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6plus2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9500x, Drop 50%

Alpha Test: 26/06/2023 (13h) - Open Beta: 27/06/2023 (13h)