Mu Mới ra, 💻Mu Miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,xshop bán full item
Mu Mới ra, 💻Mu Miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,xshop bán full item

Trang chủ: http://mu-vietplus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvietplus2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 01/02/2024 (13h) - Open Beta: 02/02/2024 (13h)