Mu Mới ra, Mu Newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí Giải Trí Pk vui vẻ
Mu Mới ra, Mu Newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí Giải Trí Pk vui vẻ

Trang chủ: https://mu-newstar.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085695862704

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 20/09/2023 (10h) - Open Beta: 23/09/2023 (10h)