Mu Mới ra, mu newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%
Mu Mới ra, mu newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%

Trang chủ: https://www.facebook.com/to.tuan.18007218

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/5255956611116711/user/100091249483800/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Game Thủ

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 05/04/2024 (10h) - Open Beta: 07/04/2024 (10h)