Mu Mới ra, MU ÔN LẠI KỶ NIỆM - Season 2 Exp 9999x - Drop 80% - trở thành huyền thoại trong game ÔN
Mu Mới ra, MU ÔN LẠI KỶ NIỆM - Season 2 Exp 9999x - Drop 80% - trở thành huyền thoại trong game ÔN

Trang chủ: https://sites.google.com/view/cdmuvn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: ÔN LẠI KỶ NIỆM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 05/04/2023 (8h) - Open Beta: 05/04/2023 (10h)