Mu Mới ra, Mu Phố Hiến - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Free, không custom, ko tu chân, dh
Mu Mới ra, Mu Phố Hiến - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Free, không custom, ko tu chân, dh

Trang chủ: http://muphohien.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/quangcaomufree

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tinh Vân

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 05/01/2024 (9h) - Open Beta: 06/01/2024 (9h)