Mu Mới ra, Mu Phố hiến - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - miễn phí, ko custom, ko danh hiệu
Mu Mới ra, Mu Phố hiến - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - miễn phí, ko custom, ko danh hiệu

Trang chủ: https://ss6.muphohien.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/quangcaomufree

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hừng Đông

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 16/01/2024 (9h) - Open Beta: 18/01/2024 (9h)