Mu Mới ra, Mu Phố Hiến - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Cày ngọc đổi Wp, cày quái lấy WC
Mu Mới ra, Mu Phố Hiến - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Cày ngọc đổi Wp, cày quái lấy WC

Trang chủ: https://s63.muphohien.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvolga

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nhật Thực

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 02/03/2024 (13h) - Open Beta: 04/03/2024 (13h)