Mu Mới ra, Mu Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free 100% không top nap,mốc nạp
Mu Mới ra, Mu Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free 100% không top nap,mốc nạp

Trang chủ: https://mu-season6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6moira/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hồi Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 06/11/2021 (13h) - Open Beta: 07/11/2021 (13h)