Mu Mới ra, Mu Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Săn boss nhận wcoin,auto rs
Mu Mới ra, Mu Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Săn boss nhận wcoin,auto rs

Trang chủ: https://muphongthan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6vietnam

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Việt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 21/12/2021 (13h) - Open Beta: 22/12/2021 (19h)