Mu Mới ra, Mu Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Săn Boss, RS nhận wcoinc
Mu Mới ra, Mu Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Săn Boss, RS nhận wcoinc

Trang chủ: https://muphongthan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6vietnam

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phong Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 28/02/2022 (13h) - Open Beta: 01/03/2022 (18h)