Mu Mới ra, Mu Phong Trần - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Remake Item,Hình Ảnh,RS nhận WC
Mu Mới ra, Mu Phong Trần - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Remake Item,Hình Ảnh,RS nhận WC

Trang chủ: https://muphongtran.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/fanpagemupt

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phong Trần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 30%

Alpha Test: 02/04/2022 (8h) - Open Beta: 03/04/2022 (13h)