Mu Mới ra, MU Phu Long - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không Webshop cày là có tất cả
Mu Mới ra, MU Phu Long - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không Webshop cày là có tất cả

Trang chủ: https://mu-hanoimoi.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/2279082435730635/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Phục Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 06/02/2022 (13h) - Open Beta: 08/02/2022 (13h)