Mu Mới ra, Mu phục hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%
Mu Mới ra, Mu phục hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%

Trang chủ: http://mu-phuchung.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muphuchungcom

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tu Giới

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 29/09/2023 (13h) - Open Beta: 02/10/2023 (18h)