Mu Mới ra, Mu PVP - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Game Cày Quốc Giải Trí
Mu Mới ra, Mu PVP - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Game Cày Quốc Giải Trí

Trang chủ: http://mu-pvponlinevn.com/home/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUVNMN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PVP I

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 10/05/2023 (8h) - Open Beta: 13/05/2023 (20h)