Mu Mới ra, Mu PvP SS17 - Season 16 Exp 300x - Drop 30% - Mu Miễn Phí Cày Quốc
Mu Mới ra, Mu PvP SS17 - Season 16 Exp 300x - Drop 30% - Mu Miễn Phí Cày Quốc

Trang chủ: http://mu-pvponlinevn.com/home/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUVNMN

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: PVP I

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 25/05/2023 (8h) - Open Beta: 27/05/2023 (20h)