Mu Mới ra, Mu Quốc Bảo - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Lối Chơi Cực Cuốn - Đông Người Chơi
Mu Mới ra, Mu Quốc Bảo - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Lối Chơi Cực Cuốn - Đông Người Chơi

Trang chủ: https://muquocbao.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muquocbao/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quốc Bảo

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 07/06/2024 (19h) - Open Beta: 08/06/2024 (19h)