Mu Mới ra, 🛑Mu Quyền Lực 🛑 - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 🛑  MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

Trang chủ: http://www.muquyenluc.vip

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muquyenluc.vip

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ : Mu Quyền Lực

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 16/02/2022 (13h) - Open Beta: 18/02/2022 (13h)