Mu Mới ra, MU Quyền Vương - Season 6 Exp 250x - Drop 30% - Không Tu Chân , Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, MU Quyền Vương - Season 6 Exp 250x - Drop 30% - Không Tu Chân , Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://muquyenvuong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuQuyenVuong2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 30%

Alpha Test: 08/12/2021 (20h) - Open Beta: 10/12/2021 (20h)