Mu Mới ra, Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí 99%, 65K Point ,Không GHRS
Mu Mới ra, Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí 99%, 65K Point ,Không GHRS

Trang chủ: https://muquyenvuong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuQuyenVuong2021/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 10/02/2022 (19h) - Open Beta: 11/02/2022 (19h)