Mu Mới ra, Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Miễn phí 99% , Không danh hiệu
Mu Mới ra, Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Miễn phí 99% , Không danh hiệu

Trang chủ: https://muquyenvuong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuQuyenVuong2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 04/04/2022 (19h) - Open Beta: 05/04/2022 (13h)