Mu Mới ra, MU Sài Gòn - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - Không Top Nạp, Max Wing 3, CTC

Trang chủ: http://mu-sg.com/HL/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/SS6Classic/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Hỏa Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 700x, Drop 20%

Alpha Test: 25/08/2022 (13h) - Open Beta: 26/08/2022 (19h)