Mu Mới ra, Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Miễn Phí , Cày Cuốc, Train Wc
Mu Mới ra, Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Miễn Phí , Cày Cuốc, Train Wc

Trang chủ: https://mu-sg.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/SS6Classic/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hủy Diệt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 20%

Alpha Test: 01/11/2022 (13h) - Open Beta: 02/11/2022 (13h)