Mu Mới ra, MU SaiGon Mobile VN  - Season 2 Exp 100x - Drop 100% - Game cày quốc lâu dài và ổn định
Mu Mới ra, MU SaiGon Mobile VN  - Season 2 Exp 100x - Drop 100% - Game cày quốc lâu dài và ổn định

Trang chủ: https://mu2024vn.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556651671268&mibextid=LQQJ4d

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: S1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 100%

Alpha Test: 08/05/2024 (24h) - Open Beta: 08/05/2024 (24h)