Mu Mới ra, MU SEASON 2+ ATM - Season 2 Exp 50x - Drop 69% - ĐỒ BOSS TỰ SĂN KHÔNG CÓ MỐC
Mu Mới ra, MU SEASON 2+ ATM - Season 2 Exp 50x - Drop 69% - ĐỒ BOSS TỰ SĂN KHÔNG CÓ MỐC

Trang chủ: http://kyucmu.top

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090339907917

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: KÝ ỨC 203

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 69%

Alpha Test: 29/03/2023 (9h) - Open Beta: 30/03/2023 (8h)