Mu Mới ra, Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Rs nhận wc, PK class nhận Danh hiệu
Mu Mới ra, Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Rs nhận wc, PK class nhận Danh hiệu

Trang chủ: https://mu-season6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6moira

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 14/02/2022 (13h) - Open Beta: 15/02/2022 (19h)