Mu Mới ra, Mu Season 6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 5wc/1 quái,Box kundun drop cụm ngọc

Trang chủ: http://mu-season6.net/

Fanpage hỗ trợ: http://www.facebook.com/Muss62022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên địa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 22/08/2022 (13h) - Open Beta: 23/08/2022 (13h)