Mu Mới ra, MU Season 9 - Season 7 Exp 10x - Drop 40% - Lối chơi riêng biệt cuốn hút

Trang chủ: https://universemu.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss92024

Phiên bản: Season 7 - Máy chủ: Huyết Lâu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 40%

Alpha Test: 03/04/2024 (19h) - Open Beta: 05/04/2024 (19h)