Mu Mới ra, Mu SS6 Classic - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí
Mu Mới ra, Mu SS6 Classic - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí

Trang chủ: http://muss6classic.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 26/06/2024 (10h) - Open Beta: 27/06/2024 (10h)