Mu Mới ra, Mu ss6 hà Nội - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Đổi điểm Boss sang ATM
Mu Mới ra, Mu ss6 hà Nội - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Đổi điểm Boss sang ATM

Trang chủ: https://id.mu-ss6hanoi.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/admmuss6hanoi

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hồi Sinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 21/02/2022 (13h) - Open Beta: 26/02/2022 (13h)