Mu Mới ra, Mu Tân Nát - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Sever MU miễn phí 100%
Mu Mới ra, Mu Tân Nát - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Sever MU miễn phí 100%

Trang chủ: https://mutannat.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvictor2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Dân Chơi

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 07/10/2023 (13h) - Open Beta: 08/10/2023 (13h)