Mu Mới ra, Mu Tặng đồ ngon +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí đồ ngon Full ròng +15
Mu Mới ra, Mu Tặng đồ ngon +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí đồ ngon Full ròng +15

Trang chủ: https://sites.google.com/view/muss6

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088714538674

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Miễn phí đồ ngon Full ròng +15

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 11/12/2022 (12h) - Open Beta: 13/12/2022 (12h)