Mu Mới ra, MU Tặng hết đồ+15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ
Mu Mới ra, MU Tặng hết đồ+15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

Trang chủ: https://mumoira.tv

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tặng Đồ +15full thần chiến

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 06/03/2023 (8h) - Open Beta: 06/03/2023 (10h)