Mu Mới ra, MU THẠCH BÀN - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Không Wed shop - Danh Hiệu -Tu Chân
Mu Mới ra, MU THẠCH BÀN - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Không Wed shop - Danh Hiệu -Tu Chân

Trang chủ: http://mu-thachban.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthachbanss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Tổ Dân Phố

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 31/07/2023 (13h) - Open Beta: 01/08/2023 (13h)