Mu Mới ra, MU THÁI BÌNH  - Season 2 Exp 50x - Drop 1% - 1 ngày reset 1 lần
Mu Mới ra, MU THÁI BÌNH  - Season 2 Exp 50x - Drop 1% - 1 ngày reset 1 lần

Trang chủ: https://muthaibinh.online/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/bwefhr051

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MU Thái Bình

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 1%

Alpha Test: 27/04/2024 (8h) - Open Beta: 30/04/2024 (12h)