Mu Mới ra, Mu Thái Bình - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Đua TOP Tuần Nhận VNĐ
Mu Mới ra, Mu Thái Bình - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Đua TOP Tuần Nhận VNĐ

Trang chủ: http://muthaibinh.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthaibinh

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Đế

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 20/06/2022 (14h) - Open Beta: 23/06/2022 (14h)