Mu Mới ra, Mu Tham Vọng - Season 6 Exp 1200x - Drop 35% - Game là dễ - cày là có
Mu Mới ra, Mu Tham Vọng - Season 6 Exp 1200x - Drop 35% - Game là dễ - cày là có

Trang chủ: https://muthamvong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hotrocongdonggame

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1200x, Drop 35%

Alpha Test: 19/11/2021 (10h) - Open Beta: 21/11/2021 (10h)