Mu Mới ra, Mu Thần Địa - Season 6 Exp 150x - Drop 25% - Chuẩn cày cuốc , Item giá trị

Trang chủ: https://muthandia.vn

Fanpage hỗ trợ: http://www.facebook.com/108075725195052

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Thần Địa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 25%

Alpha Test: 18/04/2022 (13h) - Open Beta: 20/04/2022 (13h)