Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 600x - Drop 20% - Mu free cày cuốc giải trí mùa dịch
Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 600x - Drop 20% - Mu free cày cuốc giải trí mùa dịch

Trang chủ: http://Mu-thanlong.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-Th%E1%BA%A7n-Long-ss615-Mu-thanlongnet-103164125665855

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 600x, Drop 20%

Alpha Test: 15/03/2022 (13h) - Open Beta: 18/03/2022 (13h)