Mu Mới ra, Mu Thành Nam - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Free 99%
Mu Mới ra, Mu Thành Nam - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Free 99%

Trang chủ: http://mu-thanhnam.co

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003950973262

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thành nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 20/01/2024 (13h) - Open Beta: 21/01/2024 (19h)