Mu Mới ra, Mu Thiên Đường - Season 6 Exp 400x - Drop 10% - ITEM GIÁ TRỊ, FULL THẦN 380, WING 3

Trang chủ: http://muthienduong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienduongss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Paradise

Loại Mu: Reset In Game, Exp 400x, Drop 10%

Alpha Test: 28/11/2022 (19h) - Open Beta: 30/11/2022 (19h)