Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-thienmenh.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienmenh2003/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 15%

Alpha Test: 16/04/2023 (9h) - Open Beta: 17/04/2023 (19h)