Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh  - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Sự Kiện Hấp Dẫn
Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh  - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Sự Kiện Hấp Dẫn

Trang chủ: https://mu-thienmenh.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienmenh2003

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 27/06/2023 (9h) - Open Beta: 28/06/2023 (13h)