Mu Mới ra, MU THIÊN MỆNH - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO
Mu Mới ra, MU THIÊN MỆNH - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

Trang chủ: https://mu-thienmenh.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienmenhss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: TAM GIỚI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 23/10/2022 (9h) - Open Beta: 24/10/2022 (13h)