Mu Mới ra, Mu Thiên Nữ - Season 6 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc ingame, free all
Mu Mới ra, Mu Thiên Nữ - Season 6 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc ingame, free all

Trang chủ: https://mu-thiennu.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thiennumu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Linh Hồn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 50%

Alpha Test: 15/12/2021 (19h) - Open Beta: 17/12/2021 (19h)