Mu Mới ra, MU Thiên Sứ - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - game đẹp chuẩn

Trang chủ: https://mu4viet.net

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU4Viet

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 08/10/2021 (8h) - Open Beta: 15/10/2021 (8h)