Mu Mới ra, Mu Thiên Sứ SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Ko Mốc Nạp-Ko Hàm Hiệu-Lệnh Buf Ful
Mu Mới ra, Mu Thiên Sứ SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Ko Mốc Nạp-Ko Hàm Hiệu-Lệnh Buf Ful

Trang chủ: https://thiensu.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthiensu2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BẤT DIỆT

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 15%

Alpha Test: 12/05/2024 (10h) - Open Beta: 13/05/2024 (13h)