Mu Mới ra, MU THIÊN TRƯỜNG - Season 6 Exp 1500x - Drop 5% - Mu cày quốc free 99% ko webshop

Trang chủ: http://muthientruong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gaming/muthientruongss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Trường

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1500x, Drop 5%

Alpha Test: 15/10/2021 (14h) - Open Beta: 16/10/2021 (14h)