Mu Mới ra, Mu Thiên Tử - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - dễ chơi, hấp dẫn, nhiều sự kiện mới
Mu Mới ra, Mu Thiên Tử - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - dễ chơi, hấp dẫn, nhiều sự kiện mới

Trang chủ: https://muthientuss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thientuss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 50%

Alpha Test: 29/03/2024 (21h) - Open Beta: 30/03/2024 (21h)