Mu Mới ra, MU THIÊN VƯƠNG  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN LIÊN T
Mu Mới ra, MU THIÊN VƯƠNG  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN LIÊN T

Trang chủ: http://mu-thienvuong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muthienvuongfree/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHIẾN THẦN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 25/02/2024 (13h) - Open Beta: 27/02/2024 (13h)